Използвани знаци и символи в картите на BGmaps

Легенда за мащаб 1:5 000

Legend for scale 5k.

Легенда за мащаб 1:50 000

Legend for scale 50k.
Google+