принт страница  
1.  Офис Младост и Студентски
Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 111 / сградата на Изпълнителна агенция «Държавна собственост» към Министерство на отбраната/
Телефон: 9760446; 9760433
 
Най-близки са
2.  Офис Изток
Адрес: гр. София 1574, бул. Шипченски проход 69А
Телефон: 9703401; 9703586
 (1.073 km)
3.  Офис Подуяне
Адрес: гр. София 1517, ул. К. Фотинов 2
Телефон: 9655830; 9655827
 (3.749 km)
ГРАДОВЕ КУРОРТИ БЪЛГАРИЯ 
ул./бул./пл./жк   / к-ще
264 m 264 m
Картографията на този сървър е защитена от Закона. © www.bgmaps.com